การคืนสินค้าและการคืนเงิน

 
การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

- สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยมีใบเสร็จรับเงินเพื่อยืนยัน
- สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้แล้ว รวมถึงการซัก-รีด


กรณีที่สามารถคืนสินค้าได้

- สินค้าชำรุดจากทางร้าน ,ผู้ขาย
- สินค้าไม่ตรงตามขนาด, สี และแบบที่ต้องการ
- สินค้าที่คืนต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากเจ้าหน้าที่, พนักงานขายก่อนเท่านั้น


คืนสินค้าได้อย่างไร
- คืนด้วยตนเองที่ร้าน Boy meets Girl Shop ชั้น 3 ศูนย์การค้า Terminal 21 โทรศัพท์ 02-1080640
- ติดต่อสำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-7220830, 095-598-0514 หรือ E-mail: humantouch.shop@gmal.com


การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า
- สามารถยกเลิกการซื้อได้ตลอดเวลา หากยังไม่ชำระเงินค่าสินค้า ผ่านทาง โทรศัพท์ 02-7220830, 095-598-0514 หรือ E-mail: humantouch.shop@gmal.com
- รายการสั่งซื้อจะถูกยกเลิกเองโดยอัตโนมัติ หากผู้ซื้อไม่ได้ชะรำเงินค่าสินค้าตามวัน และเวลาที่ ระบบแจ้งไว้
การคืนเงิน
เงื่อนไขการคืนเงิน

- หากได้รับการตรวจสอบและยืนยันการเปลี่ยนแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อสอบถามวิธีการรับเงินคืนที่สะดวกสำหรับผู้ซื้อเอง ภายใน 3 วัน
-กรณีคืนสินค้าการทางร้าน Boy meets Girl Shop ชั้น 3 ศูนย์การค้า Terminal 21 ผู้ซื้อสามารถรับเงินสด หรือยดเลิกการชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทันที